De folkevalgte må våkne

Stortingsforslag om salg av og eierskap i barnehager

Innlegget er tidligere publisert i Dagsavisen

Helene Bank og Cathrine S. Amundsen, For velferdsstaten

Stortingets flertall har gitt uttrykk for at penger bevilget til barnehage skal gå til barnehage og at ansatte i alle barnehager har skikkelige lønns, arbeids- og pensjonsvilkår.

Vi ber 5.11 de folkevalgte om å ta kontroll over barnehagesektoren. Fordi det nå er dokumentert stor privat profitt i de store barnehagekjedene og dette strider med Barnehagelovens intensjon om at pengene skal komme barna til gode. Det strider også med forutsetningen om at lovlig offentlig støtte forutsetter lite rom for kommersielle tilpasninger. Det underbygger derfor vårt budskap når Norges rikeste barnehageeier 14.11 svarer oss: «Folkevalgte har kontroll». Sævereids forretningsdrift beviser at barnehagesektoren er ute av folkevalgt kontroll.

Paret Sævereid/Aase driver Trygge barnehager as og eier FUS barnehagene, som har gitt dem en ligningsformue på over 80 millioner. På Kapitals 2018 liste over Norges rikeste inntar Sævareid/Aase plass 385 med henholdsvis 775 og 775 millioner i samlet formue. I fjor tjente de 28 millioner (Fagbladet 14.11.18). De eier om lag 200 barnehager. Sævereid/Aase har brukt 900 millioner kroner fra barnehagevirksomheten og investert i andre prosjekter, nesten like mye er tapt i oljevirksomhet (Aftenposten 23.04.18) 28. juni 2018 skriver Utdanningsnytt at Kunnskapsdepartementet ber Fylkesmannen hhv i Rogaland og i Oslo og Akershus om tilsyn med økonomien til Trygge Barnehager AS. Departementet skriver at Trygge barnehager AS har en lite transparent konsernstruktur med omfattende bruk av fisjoner, fusjoner og flytting og bytting av juridiske enheter i holdingstrukturen. Dette kjennetegner brorparten av forretningsdriften i den skattefinansierte velferdssektoren vår.

Det er selvsagt på høy tid at Trygge barnehager underlegges tilsyn. Utdanningsdepartementet fikk i 2017 dokumentert at kun én prosent av landets private barnehager har hatt økonomisk tilsyn. Tilsyn er likevel langt fra nok. Så lenge forretningsmodellen til Trygge barnehager er lovlig i barnehagesektoren, vil de store kjedene fortsette å omgjøre barnehagepenger til private formuer. Det gjelder for eksempel Espira (eid av det svenske børsnoterte konsernet AcadeMedia), Læringsverkstedet (hvor eiere paret Sundby/Aase har en ligningsformue på over 60 millioner), Gnist (nylig kjøpt av det finansielle oppkjøpsfondet Altor) og Norlandia ( der Adolfsen-brødrene er eiere og står på Kapitals liste over de 400 rikeste med plass 109 og til sammen en samlet formue på ca 5 mrd., blant annet tjent på barnehage, asyl og eldreomsorg). Per i dag er det ingen lover som stopper dem.

De folkevalgte må sørge for et lovverk som sikrer at Stortingets vilje oppfylles. Stortingets flertall har gitt uttrykk for at penger bevilget til barnehage skal gå til barnehage og at ansatte i alle barnehager har skikkelige lønns, arbeids- og pensjonsvilkår. Når det er søkkrike barnehageeiere som forsikrer om at de folkevalgte kan ta det helt med ro, må et Storting med respekt for seg selv våkne.

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.