Tillitsreform innen Helse og omsorg i Oslo kommune

Det rødgrønne byrådet i Oslo har i sitt program fra 2015 å bytte ut den markedsstyrte bestiller- og utførermodellen i hjemmetjenestene mot en tillitsreform med egen aktivitetstid for brukerne.

I forberedelsene til pilotprosjektet reiste politikere, ansatte og tillitsvalgte på studietur til det nederlandske nabolagsprosjektet og til tillitsprosjektet i København. Etter at de fire bydelene Gamle Oslo, Østensjø, Grorud og Ullern har gjennomført pilotprosjekt med små tverrfaglige team, videreføres organiseringen i alle bydelene. Ansatte og brukere opplevde både bedre kontakt, bedre tjenester og besøk av færre ansatte i det enkelte hjem. Prosjektet fortsetter nå som varig driftsform og andre bydeler er i gang med implementeringen.

Forskerne bak prosjektet konkluderer i evalueringen med at «Tillitsmodellen [er] ønsket velkommen av både brukere og medarbeidere. Endringene kan ses på som et paradigmeskifte i hjemmetjenesten og vil ha behov for kontinuerlig fokus, øvelse og engasjement». Det sentrale i den omfangsrike rapporten kan fort forstås ved å lese de fire sidene om bydelenes erfaringer (side 23-26). Evalueringsrapporten kan inspirere andre kommuner til å utvikle tjenestene i samarbeid med de ansatte i førstelinja. 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.