Nyhetsbrev 9/2019

av | okt 30, 2019 | Nyhetsbrev

I månedens nyhetsbrev lyser vi ut en ny stilling som rådgiver i For velferdsstaten! Vi skriver også om den kritiserte ABE-reformen i det blåblå statsbudsjettet for 2020 og om de siste barnevernsavsløringene i VG.

Innholdsfortegnelse:

  1. Ledig stilling: For Velferdsstaten søker ny rådgiver
  2. Statsbudsjettet 2020: Kutt kalles effektivitet
  3. Kronikk: «Valgfrihet» eller privatisering?
  4. Barnevern: Enetiltak mot faglige råd
  5. Our Ocean 2019: Hvem eier havene?
  6. Stort engasjement på LO Stats ungdomskonferanse
  7. Abonnerer du på For velferdsstatens podkast?

 

1. Ledig stilling: For Velferdsstaten søker ny rådgiver

For velferdsstaten lyser nå ut en stilling som rådgiver i vårt sekretariat. Det er en 50 prosent fast stilling, 50 prosent vikariat i to år, med mulighet for full fast stilling. Vi søker en person med erfaring fra politikk, fagbevegelse eller annet politisk organisasjonsarbeid til spennende arbeidsoppgaver og et sterkt samfunnsengasjert fagmiljø. Søknadsfrist: 10. desember 2019. Du finner stillingsannonsen her.

 

2. Statsbudsjettet 2020: Kutt kalles effektivitet

Kampen om virkelighetsforståelsen er tydelig også i statsbudsjettet for 2020. Regjeringene Solberg har innført det de kaller «Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE)» i statlig sektor, for å signalisere fornuftig effektivisering i byråkratiet. Ved fremleggelsen av statsbudsjettet uttalte imidlertid NTL-leder Kjersti Barsok: «Dette er i realiteten velferdskutt som vil ha store konsekvenser for innbyggernes rettssikkerhet, velferd og trygghet. Nå har denne regjeringen snart kuttet 12 mrd i staten.» Tommy Fredriksen, nestleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, skrev i FriFagbevegelse at «Regjeringen lager en illusjon av en mer effektiv stat». Les mer om ABE-reformen i statsbudsjettet 2020.

 

3. Kronikk: «Valgfrihet» eller privatisering?

Valgfrihet og velferdsmiks er begrepene regjeringen bruker for å få kommersialisering av helse- og omsorgstjenester til å fremstå som attraktivt i befolkningen, skriver For velferdsstatens Cathrine S. Amundsen i kronikken «Valgfrihet er regjeringens ord for kommersialisering». Det vil imidlertid aldri bli slik at befolkningen helt fritt kan velge hva slags tjeneste de ønsker å motta – og innholdet i den. Dette er prisen vi betaler for å ha et offentlig finansiert felles sikkerhetsnett.

 

4. Barnevern: Enetiltak mot faglige råd

Det må aldri være tvil om at faglige vurderinger av barnets beste ligger til grunn ved valg av tiltak innen barnevernet. Slik er det ikke i dag. VG har den siste tiden satt under lupen konflikten mellom hensyn til barnets beste og økonomiske hensyn. Det fremkommer at barn er plassert i enetiltak mot kommuners anbefaling.

VG skriver i lederen «Bukken og havresekken» (12.10.19) at det er alvorlig når det viser seg at aktører som tjener økonomisk på slike tiltak, også i noen tilfeller har vært med i beslutningsprosesser som har endt med vedtak om at barn eller ungdom skal plasseres alene, kun omgitt av voksne mennesker som er betalt for å være sammen med dem. Også Dagens Næringsliv skriver på lederplass at barnevernets styring av private aktører er altfor dårlig (15.10.19). Barneombudet tar til orde for at bruken av enetiltak må reguleres for å gi barna rettsikkerhet. Les mer om avsløringene i barnevernet.

 

5. Our Ocean 2019: Hvem eier havene?

23.-24. oktober var Norge vertskap for Our Ocean-konferansen 2019: En årlig internasjonal konferanse som ble initiert i 2014 av det amerikanske utenriksdepartementet – uten forankring i FN. Til årets konferanse inviterte regjeringen Solberg myndighetspersoner og politikere på høyt nivå, representanter fra næringslivet innen hav-industrialisering og fra Stillehavsstater som regjeringen håper skal støtte Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Our Ocean-konferansen retter seg mot toppledere, myndighetspersoner og næringsliv, og har blitt kritisert for manglende forankring og representativitet. De som er mest berørt av ødeleggelsen av det marine miljøet – mennesker som lever av, og er omgitt av havet, sånn som kystfiskere, kystsamfunn og urfolk – var utestengt fra konferansen. Det var også hemmelighold rundt hvem som fikk delta. Handelskampanjen, sammen med mange andre sivilsamfunnsorganisasjoner i inn- og utland, tok derfor initiativ til en motkonferanse: «Et hav av blå myter – reelle løsninger for fiskere, kystsamfunn, hav og klima». Målet med motkonferansen var å minne deltakerne på Our Ocean om hvordan «storkapital, investeringer, geopolitikk og industrielt fiske har alvorlige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser» – og å skape allianser og solidaritet. Her kan du lese fellesuttalelsen fra sivilsamfunnets konferanse.

 

6. Stort engasjement på LO Stats ungdomskonferanse

«Regjeringens privatiseringsiver skremmer unge fagforeningskolleger», skriver  FriFagbevegelse, som var tilstede på LO Stats ungdomskonferanse 2019. En av innlederne på årets konferanse var For velferdsstatens Linn Herning, som blant annet fortalte om kampen mot velferdsprofitørene, og om regjeringens privatiseringsiver av offentlige tjenester. Herning refererte til regjeringserklæringen 2013-2017, hvor det står at regjeringen ønsker at konkurranse skal bli et gjennomgående element i staten. Konsekvensen er at ansatte taper lønn og arbeidsvilkår i virksomhetsoverdragelser eller privatisering, forklarte Herning.

Guro Vadstein, forbundssekretær i NTL, åpnet konferansen med å fortelle om da Forsvaret konkurranseutsatte renholdet og om NTLs kamp for renholdernes lønns-, pensjon og arbeidsvilkår. Både Vadsteins og Hernings innledninger ble, ifølge FriFagbevegelse, etterfulgt av stort engasjement blant de unge deltakerne.

 

7. Abonnerer du på For velferdsstatens podkast?

I For velferdsstatens podkast kan du høre spennende og inspirerende debatter, taler og intervjuer. Podkasten oppdateres jevnlig med nye episoder. Nå har vi nylig lagt ut to nye opptak fra Politisk Pub i Oslo, som arrangeres av For velferdsstaten, sammen med LO i Oslo og De Facto. I episoden om Oslopolitikken før og etter valget kan du blant annet høre en paneldebatt med de rødgrønne partiene i hovedstaden, og tillitsvalgte fra kommunen og næringslivet i Oslo. Høstens andre politiske pub tok opp spørsmålet om hvordan du får til tariffavtale på arbeidsplassen din, med erfaringer fra Foodora-streiken, frisørbransjen og hotell- og restaurantbransjen – alle med ansatte som står svakt i arbeidslivet, uten tariffavtale.

Alle For velferdsstatens podkaster finner du på ItunesSpotify og SoundCloud. God lytting!

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.