Nyhetsbrev 11/2019

av | des 19, 2019 | Nyhetsbrev

I årets siste nyhetsbrev oppsummerer vi seieren for velferd uten profitt i valget 2019. Du kan også lese om regjeringens forslag om å ta fra kommunene ansvaret for økonomisk tilsyn med de private barnehagene og høre et podkast-intervju med For velferdsstatens Linn Herning.

Innholdsfortegnelse:

  1. Velferd uten profitt vant valget 2019
  2. Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsproftørene
  3. Intervju med Linn Herning om velferdsstaten
  4. Anmeldelse av boken Privatskoleparadokset
  5. Abonnerer du på For velferdsstatens podkast?

 

For velferdsstaten ønsker god jul

For velferdsstaten vil gjerne takke alle samarbeidspartnere for et godt arbeid for en sterk velferdsstat og et rettferdig arbeidsliv i året som har gått. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 var en seier for alle oss som ønsker velferd uten profitt. Utover høsten har de politiske plattformene for de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene blitt vedtatt og vi ser at mange kommuner velger å fase ut kommersielle aktører i velferden.

Det gode valgresultatet, og det solide og systematiske arbeidet mot profitt i velferden, synes vi er verdt å feire med en velfortjent juleferie til alle dere som har bidratt i denne kampen. Vi ser fram til samarbeid i det nye året for et fellesskap som fordeler og gir tillit – det trengs.

Vi ønsker dere en god jul og et godt nytt år!
Helene, Linn, Cathrine, Annika og Eirik i For velferdsstaten.

 

1. Velferd uten profitt vant valget 2019

De siste årene har det skjedd en endring i det politiske ordskiftet knyttet til profitt i velferden, fordi flere nå har egne erfaringer med konkurranseutsetting. Valget 2019 viser at vi som ønsker velferd uten profitt har vunnet frem med dokumentasjonen og argumentene våre, og at flere kommuner nå tar tilbake den demokratiske kontrollen over velferdstjenestene: Dette skjer fordi argumentene bygger på ekte erfaringer blant folk, ikke på tomme løfter fra kommersielle interesser om at konkurranse gjør tjenestene bedre og billigere. Du kan lese mer om årets kamp for velferd uten profitt her.

 

2. Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsprofitørene

«Regjeringens forslag om å flytte ansvaret for økonomisk tilsyn med de private barnehagene fra kommunene til et nasjonalt tilsyn under Utdanningsdirektoratet (Udir), vil ikke gjøre norske barnehagebarn mindre lønnsomme for eierne av de kommersielle barnehagene.» Det skriver Annika Sander, forfatter av boken Privatskoleparadokset(2019) og koordinator for kampanjen Velferd uten profitt, i en kronikk publisert i Klassekampen (23.11.2019). Beviset på hvorfor profittmotivet ikke lar seg bekjempe av tilsyn alene finner vi, ifølge Sander, i en nært beslektet sektor, nemlig statsstøttede norske privatskoler.

En gjennomgang av flere tilsyn som Udir har ført med kommersielle privatskolers økonomi, viser at rettsprosessene ofte blir langvarige og kostbare. I flere tilfeller har direktoratet likevel ikke klart å forsvare lovverkenes forbud mot profitt i retten. Et tilsvarende tilsyn med de private barnehagenes økonomi vil kun føre til økt nasjonalt byråkrati og minsket handlingsrom for kommunene, som fortsatt vil sitte igjen med finansieringsplikten. Forslaget er et ledd i regjeringens pågående sentraliseringsprosjekt, og et forsøk på å skape en illusjon om at myndighetene vil gjøre noe med den store lønnsomheten i den kommersielle barnehagesektoren. Dette vil imidlertid ikke fungere, så lenge kommersiell drift er tillatt. «Kun en stopp for de kommersielle aktørene vil sikre at alle pengene kommer barna i barnehagene til gode», skriver Sander.

 

3. Intervju med Linn Herning om velferdsstaten

Hvordan står det egentlig til med den norske velferdsstaten? Dette og mye mer snakket For velferdsstatens Linn Herning om da hun tidligere denne måneden ble intervjuet i podkasten Bergstø og bra folk. I episoden forteller Herning blant annet om da For velferdsstaten ble grunnlagt, som en motvekt til den nyliberale offensiven på 1990-tallet, og om arbeidet med å kartlegge privatiseringens konsekvenser. Et arbeid som blant mye annet har resultert i den omtalte boken Velferdsprofitørene (2016). Episoden gir et innblikk i nyliberalismens herjeringer med velferdsstaten og hvordan vi best kan forsvare den.

 

4. Anmeldelse av boken Privatskoleparadokset

«Privatskoleparadokset er en usedvanlig velskrevet bok om et viktig og aktuelt tema», skriver professor Espen Schaanning i en strålende anmeldelse av boken Privatskoleparadokset. Kunsten å tjene penger i et marked som forbyr profitt (2019) i siste nummer av Arr – Idéhistoriskt tidsskrift. Privatskoleparadokset er skrevet av Annika Sander og Eirik Riis Mossefinn, som begge gikk på den statsstøttede private høyskolen Westerdals da eierne forsøkte å ta ut over 105 millioner kroner fra skolen.

I boken stilles spørsmålet: Hvorfor finnes det kommersielle aktører i et marked hvor det ikke er lov til å tjene penger? Svaret er at profittforbudet ikke har hindret kommersielle aktører i å tjene penger på norsk skole. Det er, som Schaanning skriver: «enkelt og likefram: De private konsernene henter ut profitt enten ved å bryte loven, men på en slik måte at det er vanskelig å oppdage, eller ved å omgå loven, gjennom spissfindige, strategiske og veloverveide operasjoner.» I boken avdekkes hullene i det norske privatskolesystemet. Vil du også lese om privatskoleparadokset? Du finner boken her.

 

5. Abonnerer du på For velferdsstatens podkast?

I For velferdsstatens podkast kan du høre spennende og inspirerende debatter, taler og intervjuer. Podkasten oppdateres jevnlig med nye episoder. Årets siste episode er et opptak fra Politisk pub, 4. desember, om hvem som bestemmer arbeidstiden vår. I panelet hører du blant annet Thomas Johansen, styremedlem i FO i Oslo og Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin og forfatter av den nye pamfletten Med fare for liv og helse. Kvelden bød på en interessant debatt med mange gode spørsmål til panelet fra et engasjert publikum.

Alle For velferdsstatens podkaster finner du på ItunesSpotify og SoundCloud. God lytting!

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.