Nyhetsbrev nr. 2/2020

av | mar 10, 2020 | Nyhetsbrev

  1. Ny FV- rådgiver: Julie-Isabell Løvdal
  2. Ny FV- rådgiver: Elin Myrekrok Skrede
  3. Denne formelen avgjør barnas skjebne
  4. Lærer ikke Tromsø-politikerne av 2000-tallets feil?
  5. Ansvarlig initiativ om barnehagene
1. Ny FV- rådgiver: Julie-Isabell Løvdal

Julie-Isabell Løvdal er ansatt som rådgiver i For velferdsstaten. Julie-Isabell har bakgrunn som lokomotivfører i NSB/Vy og togfører i Oslo Sporveier. Julie- Isabell kan mye om offentlig sektor og har arbeidet særlig med jernbane og samferdsel, sikkerhet og beredskap. Hun har lang erfaring med kamp for arbeidsfolks rettigheter, fra tillitsverv i Oslo Sporveiers Arbeiderforening og Lokomotivpersonalets Forening Oslo og som forbundsstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund. Hun har også vært representant i LOs Sentrale Ungdomsutvalg og LO Stats fylkeskartell. FV er glad for at Julie- Isabell nå blir del av vårt daglige arbeid for en sterk tillitsstyrt offentlig sektor, uten privatisering og markedsretting.

 

2. Ny FV- rådgiver: Elin Myrekrok Skrede


Elin Myrekrok Skrede er ny rådgiver i For velferdsstaten (vikariat). Hun varslet i 2017 om uriktig pengebruk i den private kommersielle barnehagen Risenga i Asker, som resulterte i et tilbakebetalingskrav på nesten 8 millioner kroner fra eiernes tre barnehager. Tilsynsrapporten har senere blitt benyttet som mal for andre kommuner. Elin har siden varslingen deltatt i den offentlige debatten med innlegg og foredrag om varsling og det problematiske ved profittdrevne velferdstjenester. Siden 2019 har hun vært medlem i aksjonsgruppa Velferd uten profitt. Elin har yrkesbakgrunn som bokbinder og innen design. FV er glad for at Elin nå blir del av vårt daglige arbeid for en sterk tillitsstyrt offentlig sektor uten privatisering og markedsretting.

 

3. Denne formelen avgjør barnas skjebne
Herfindal-indeksen er en indeks for å måle eierspredning i finansmarkedene, men brukes nå også til å måle om det er god konkurranse om barnevernsbarna, skriver For velferdsstatens Helene Bank i kronikken: «Denne avgjør barnas skjebne». Regjeringen ved Barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad har spurt økonomene i konsulentselskapet Oslo Economics (OE) om hvordan konkurransen om å hjelpe barn i barnevernet kan bli bedre. Herfindal-indeksen dokumenterer ifølge OE at konkurransen fungerer, og de anbefaler at det offentlige barnevernet skal bli bedre på anskaffelser.

For velferdsstaten har skrevet notatet «Konkurranse mot barnevern», med en grundig kritikk og analyse av konsulentrapporten til Oslo Ecomonics (OE).

 

 

 

4. Lærer ikke Tromsø-politikerne av 2000-tallets feil?
Tromsø vil lage et kommunalt foretak for brann og redning og dette skriver For velferdsstatens Helene Bank om i kronikken «Lærer ikke Tromsø-politikerne av 2000-tallets feil?» (nordnorskdebatt.no 26.2.20, Nordlys 29.2.20). – En ideologisk omforming av offentlig forvaltning til noe som ligner forretningsdrift, og å anta at utskillingen vil føre til profesjonalisering, kan fort bli et dyrt feiltrinn for Tromsøs innbyggere, skriver Bank.

Brann- og redning er ikke en sektor som skal konkurrere med privat næringsliv. Det er en sektor med oppgaver som er klart definerte i Brann- og eksplosjonsvernloven. Innbyggerne har nytte av at det er en tett dialog om oppgaver i kommunen knyttet til sikkerhet og beredskap, både i det daglige og ved større arrangement eller ved ulykker. En foretaksorganisering er både mindre demokratisk, gir dårligere styring og er dyrere enn dagens etatsstyring, skriver Bank.  Også Fagforbundet i Tromsø er kritisk til markedsstyringen.

 

5. Ansvarlig initiativ om barnehagene
I Stavanger har det politiske flertallet startet en kartlegging av byens barnehagesektor. Flertallet vil ha en barnehagesektor, der offentlige midler går til bedre barnehager. I denne kronikken «Ansvarlig initiativ om barnehagene» (Stavanger Aftenblad 3.3.20) skriver For velferdsstatens Helene Bank at «Kartleggingen som nå er gjort i Stavanger, kan danne et grunnlag for å finne ut hvor en skal begynne å lete når det gjelder uheldig forvaltning av offentlige midler i kommersielle barnehager.»

At flertallet i bystyret vil få fram fakta om byens barnehagesektor, har resultert i harde angrep på enkeltpersoner, som SVs representant, fra opposisjonen i Stavanger (KrF, Høyre, Venstre, Frp og Pp). I et brev til ordføreren forsvarer opposisjonen kommersielle eiere og skyver ansatte, som de hevder føler seg mistenkeliggjort, foran seg. Argumentene og ordlyden i brevet ligner til forveksling på svarene Private barnehagers landsforbund (PBL) pleier å gi når kommersielle barnehagers uttak av verdier kritiseres.

 

Share
Forward

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.