Nyhetsbrev 03/2020

av | mar 31, 2020 | Nyhetsbrev

  1. Korona-perspektiver
  2. Helse er mer enn korona
  3. Konkurranse ødelegger barnevernet
  4. PBL velger eiers økonomi framfor kvalitet i barnehagen
  5. Podcaster mot brakkesyke

1. Korona-perspektiver
Lite har vært slik vi er vant til de siste ukene. 300.000 er permitterte eller arbeidsledige, og helsevesenet er i alarmberedskap. Mye er satt på pause i påvente av korona-epidemiens smittetopp. Barn og unge, også de mest sårbare, har mistet dagliglivet sitt i barnehage, skole, skolefritidsordninger og fritidsaktiviteter.

Ansatte i produksjons- og servicesektorene beviser nå at de er selskapenes viktigste ressurs. De er kreative, snur seg rundt og setter i gang med å produsere alt fra smittevernutstyr til antibac. Det blir synlig for flere at hard top-down ledelse er noe av det mest ukloke og sårbare en virksomhet kan ha.

Epidemien tydeliggjør at velferdsstaten og fellesskapsløsninger gjør samfunnet vårt robust. I krise er det offentlige løsninger og kontroll som gjelder, og tilliten til at de som står i førstelinjene gjør jobben. De viser seg tilliten verdig. Korona- krisen viser også at markedsstyring i det offentlige, og manglende offentlig beredskap svekker dette fellesskapet. Det ser vi altfor tydelig i land der velferdsordningene er borte, og kritiske samfunnsfunksjoner er privatiserte. USA er et eksempel på dette. Stater tar kontroll over privatisert kollektivtrafikk og private sykehus, for eksempel i Storbritannia og Spania.

Krisen synliggjør at god beredskap innebærer offentlige lagre og innlands produksjonskapasitet. I en krise kan vi ikke stole på at markedet vil levere. Helsepersonell, VAR (vann- avløp og renovasjon)-ansatte, og renholdere er noen av våre viktigste ressurser. Krisen avdekker hvor risikabel ansettelsespolitikken i helsesektoren er. Små stillinger og høy vikarbruk tvinger ansatte til å ha flere jobber for å overleve. Dette gir smittespredning og konsekvensene kan bli katastrofale.

På den andre side av denne krisen må vi passe på at det ikke blir svekkede rettigheter for innbyggere og ansatte. Makt over ressurser, demokrati og samfunn må ikke skyves vekk fra folk og lokalsamfunn. Korona- epidemien viser hvor nødvendig omlegging til livsformer som ikke presser naturen til sin ytterste tålegrense, er.  For Velferdsstaten arbeider for at dette samfunnssynet skal vinne frem nå og på den andre siden av dagens krise.

 

2. Helse er mer enn korona
For velferdsstatens Linn Herning mener det var riktig og nødvendig å slutte opp om de første ukenes tiltak, men påpeker samtidig at vi ikke må glemme at samfunnet er mer enn helse, og at helse er mer enn korona. De strenge tiltakene må veies opp mot andre konsekvenser, både sosiale, økonomiske og helsemessige sier hun i Klassekampen 30.03.20.  Herning advarer mot å la regjeringen og ekspertene styre alene og minner om at alle problemstillingene vi hadde i samfunnet før, er der fortsatt.

 

 

3. Konkurranse ødelegger barnevernet
Det offentlige barnevernet har over år vært presset til å oppnå høyt belegg. Politikerne har skapt et system som gjør at den rette plassen for det enkelte barn ikke finnes når barnet trenger det. Det offentlige barnevernet er bygget ned og må foreta enkeltkjøp i markedet. Det har på den andre siden blitt den mest innbringende delen av kommersiell barnevernsvirksomhet. For velferdsstatens Cathrine S. Amundsen skriver at barnevernets mandat er å jobbe for «barnets beste», og at dette kolliderer med markedstenkningen i artikkelen Konkurranse ødelegger barnevernet, som stod på trykk i Fontene 03/2020.

 

4. PBL velger eiers økonomi framfor kvalitet i barnehagen
Gnist Trøa barnehage ble i 2019 vedtatt stengt av Trondheim kommune etter mange år med tilsyn og alvorlige hendelser. Kommunen mener eier ikke evner å sikre et forsvarlig og trygt tilbud til alle barn. Gnist Trøa-saken viser hvordan hensynet til barna kommer i andre rekke for de private barnehagenes interesseorganisasjon, PBL, som støtter eier og mener stengingsvedtaket er ulovlig. Sammen har de gått til retten for å omgjøre vedtaket. PBL har blant annet satt inn sitt eget «kunnskapssenter», som undergraver tilsynsmyndighetens vurderinger, og påstår at stengingsvedtaket truer rettssikkerheten til private barnehager. Skulle de vinne fram med sin sak, blir barna taperne. For velferdsstatens Elin Myrekrok Skrede har laget denne nyttige oppsummeringen av saken så langt.

 

 

5. Podcaster mot brakkesyke

Dine, mine og våre data
Regjeringen har i all hast laget en ny forskrift om en smittesporings-app med formål om å kunne varsle alle som har vært nær smittede. Appen kan virke som en drømme-app for helsemyndighetene. Appen kan imidlertid også være en drøm for de globale leverandørene av sporings- og lagringstjenester. Norges befolkning er kanskje den mest digitaliserte i verden.  Vi har likevel lite kritisk offentlig debatt om den nye digitale økonomien. For å vurdere risikoen i stadige nye muligheter for digital overvåkning trengs kunnskap og debatt.

Podcasten Dine mine og våre data er et opptak fra et debattmøte på Kulturhuset i Oslo 11. februar 2020, med den internasjonale eksperten på datasikkerhet, Christina Colclough. Colclough representerer den globale fagorganisasjonen UNI Global Union. I tillegg deltok disse i samtalene: Stina Hassel, fra Norsk Tjenestemannslag (NTL) Forsvaret, som snakket om Microsoft skytjeneste, Hans Martin Aase fra Fagforbundet snakket om dataskandalen i Helse Sør-Øst og Geir Aasen i EL og IT Forbundet fortalte om å være ansatt i sektoren.  Venter vi for lenge med politisk styring av den digitale økonomien, kan det være for sent. Da styrer storselskapene oss.

Oslo-modellen: Hvordan sikre rettferdig lønn og arbeid
Både privat og offentlig sektor ble debattert på Politisk pub på Kulturhuset i Oslo 19. februar 2020. I podcasten fra møtet Oslo-modellen: Hvordan sikre rettferdig lønn og arbeid diskuteres blant annet krav i offentlige kontrakter, begrensning i innleie og krav om lærlinger for å få offentlige byggekontrakter. Det er også press på lønns- og arbeidsbetingelsene i helse- og omsorgssektoren, men disse må løses på annen måte enn i anleggssektoren. Dette kom fram i diskusjonene. Under Korona-nedstengningen er 300 000 arbeidsledige eller permitterte, og konsekvensene av at helsevesenet er avhengig av vikarer og ansatte med små stillinger og ofte flere jobber, er ytterligere aktualisert.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.