Interessekampen

For velferdsstaten lanserte denne uka (april 2021) et grundig notat som viser hvordan Private Barnehagers Landsforbund (PBL) tjener de kommersielle barnehageeiernes interesser. PBLs direktør, Anne Lindboe, svarer at For velferdsstaten er et PR-og lobbybyrå og en stråorganisasjon for fagbevegelsen (KK 13.04) I går skrev hun at notatet vårt er «noen fakta og en rekke halvsannheter». Hun har også kalt notatet «et regelrett makkverk av synsing og påstander som ikke kan dokumenteres» og at hun kan tilbakevise alle påstandene i notatet (barnehage.no) Dette er sterke påstander, men vi venter fortsatt på konkretisering. Foreløpig har ikke PBL kommet med annet enn magesterk retorikk.

Av Linn Herning, Daglig leder i For velferdsstaten

Det er mange forskjeller på PBL og For velferdsstaten. En av dem er at vi er stolte av hvem vi representerer og hvilken politikk vi fremmer. PBL prøver derimot å skjule det. Alliansen For velferdsstaten består av over 24 ulike fagforbund, brukerorganisasjoner og andre folkelige interesseorganisasjoner. Vi er opprettet for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet. Derfor arbeider vi mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme – og for en sterk offentlig sektor.

Lindboe er direktør for private barnehageeiere. Mange barnehageeiere, men langt ifra alle, har de siste 20 åra sikret seg private formuer ved å drifte en offentlig finansiert barnehage. Lindboe representerer eierne, som sin styreleder Eirik Husby, som har brutt barnehageloven og tjent penger på det. For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp. Så ja, For velferdsstaten og PBL representerer ulike interesser, og er derfor uenige om barnehagepolitikken.

Til Dagbladet 28. januar 2021 uttalte PBL-direktøren: «Hele konseptet med å drive en privat barnehage er jo selvfølgelig at de skal ha en eller annen form for fortjeneste.» Hele konseptet barnehage for oss er at alle offentlige midler bevilget barnehagedrift skal gå til gode barnehager for barn og ansatte. For velferdsstaten vil ha en sterk offentlig barnehagesektor og private ideelle barnehager, som driver uten profittmotiv. Vi arbeider for en bedre barnehagesektor for barna, foreldrene, ansatte og samfunnet. Lønns- og arbeidsvilkår henger selvsagt sammen med kvalitet i en sektor hvor om lag 80 prosent av kostnadene knytter seg til personalkostnader, altså penger til dem som sørger for det pedagogiske tilbudet til barna. Vi arbeider for bedre vilkår for barnehageeiernes ansatte. Lindboe arbeider for barnehageeiernes interesser.

For velferdsstaten og PBL er derimot enige om èn ting. Det er politikerne som bestemmer barnehagepolitikken. Vi håper at politikerne nå vil sette en stopper for kommersialiseringen av barnehagene. PBL vil at den skal fortsette.

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 17.04.21

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.