Notatlansering: Private Barnehagers Landsforbund [video]

For velferdsstaten har hatt et lanseringswebinar om vårt nyeste notat. Notatet tar for seg interesseorganisasjonen for private barnehageeiere, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), og deres rolle i utviklingen av norsk barnehagepolitikk. Notatet avdekker at selv om organisasjonen organiserer alle typer private barnehager, så står PBL for en politikk som først og fremst gagner de store kommersielle aktørene. PBL har lenge vært en av de viktigste premissleverandørene for norsk barnehagepolitikk. Hvem PBL er og hva og hvem de representerer er derfor viktig for alle som engasjerer seg i barnehagepolitikk, samt for den videre utviklingen av norsk barnehagepolitikk.

 

Ordstyrer:

Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten.

 

Deltakere:

Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten og forfatter av notatet.

Lina Aas-Eng, samfunnsdebattant og tidligere barnehagevarsler.

Bente Seierstad, samfunnsdebattant og daglig leder i en tidligere PBL-barnehage.

 

[Opptak av live-sending, 20. april 2021.]

Du kan også høre lydopptak fra sendingen her:

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.