NHOs privatiseringskampanje

Av Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten

NHOs valgkamp for større markeder for sine velferdsbedrifter drives med «solskinnshistorier» fra kommune- Norge. Kvæfjord og selskapet Humana er eksempelet direktør i NHO Service og Handel Torbjørn Furulund bruker i Harstad Tidende, Nordlys og Nordnorsk debatt. Men ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord sa mer i Arendal enn det NHO finner hensiktsmessig å gjengi i sin privatiseringskampanje. De to Torbjørnene er nemlig langt fra enige om alt.

Kvæfjord ordføreren ga klar beskjed om at han ikke støtter regjeringens og NHOs iver for kommersialisering av eldreomsorgen. I høringssvaret til regjeringens lov om privatisering i eldreomsorgen «fritt brukervalg» skrev ordføreren (07.12.20):

«I Kvæfjord kommune ser vi det ikke hensiktsmessig å innføre markedsmodell i omsorgstjenestene til våre brukere av omsorgstjenester i kommunen. (   ) I små samfunn er det bedre at vi heller organiserer det offentlige helsetilbudet godt slik at vi får mest mulig ut av hver helsekrone.» Ordføreren begrunnet standpunktet med at privatisering av de kommunale tjenestene vil gi oppstykking av tjenestene, mindre frihet for eldre, ansatte og kommune, være udemokratisk, ineffektiv og gi sosial ulikhet. Etter 10 år med samme modell i Sverige kan det ikke dokumenteres bedre kvalitet i tjenestene.

Humana er del av et stort internasjonalt konsern, eid av ulike fond med forgreininger til skatteparadis. I 2016 kjøpte de opp Kvæfjord opplevelse og avlastning AS. Denne typen eiere er i norsk velferd fordi de nasjonale politikerne har invitert dem inn. Markedet er skapt ved at staten har redusert egen kapasitet og isteden kjøpt tjenester av slike selskap. I kombinasjon med statens tilbaketrekking fra egne ansvarsområder, har ulike reformer lagt stadig større oppgaver til kommunene, framfor fylker og stat. Nasjonale politikere har dermed lagt til rette for økt kommunalt ansvar, samtidig som de har sørget for stram kommuneøkonomi og kommunene har store demografiske utfordringer. Til sammen har staten skapt et lukrativt skattefinansiert marked for oppkjøpsfond og store kommersielle konsern.

Arbeidsplasser finnes det ikke en eneste distriktskommune som ikke trenger. Når selskaper som Humana banker på døra er det derfor ikke vanskelig å forstå at de takker ja. Når denne typen eiere først er invitert inn må de etablere seg et sted. Hvis ikke Kvæfjord, så blir det et annet sted.  Å stille tomme bygg til disposisjon, er noe ganske annet enn å støtte NHOs privatiseringskampanje. Om vi tar ordføreren i Kvæfjord på ordet er det en kamp for rammevilkår til å drive gode offentlige tjenester han kjemper for, ikke en helse- og omsorgssektor som blir en butikk utenfor lokalpolitikernes kontroll.

De rød- grønne på Stortinget bør lytte. Det er staten som har forlatt Kvæfjord og gitt de kommersielle selskapene et marked. Neste gang noen banker på døra i Kvæfjord, bør det være en offentlig eller ideell virksomhet som kommer for å drive gode tjenester uten mål om privat fortjeneste.

Publisert i Nordnorsk Debatt  30.08.21 og Harstad Tidende

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.