Veireno: Tid for oppryddning i Oslo

Søppelkaoset i Oslo var komplett da Oslo byråd 19.2.2017 meldte at kontrakten med Veireno AS var sagt opp, og at Veireno ville begjære seg konkurs.

Ved konkursen ble biler og ansatte virksomhetsoverdratt til Oslo kommune. Konkursen rammet også renovasjonstjenestene i Vestfold og i Romerike kommune. Det var på høy tid at Oslo kommune overtok.

Dagbladet har beskrevet alt som gikk galt i denne saka. For velferdsstatens Helene Bank skrev i forkant av kommunens overtakelse denne kronikken om hvordan byrådet kunne si opp kontrakten med Veireno, og samtidig unngå erstatningskrav. Dette er en framgangsmåte som kan brukes også av andre, og i andre sektorer.

På tross av Veireno-kaoset i Oslo har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) så langt bare uttalt at han ønsker en fredning mot anbud ut denne byrådsperioden. Men et nytt anbud i framtida er ingen fornuftig løsning. Ikke i Oslo, ikke i Vestfold eller andre steder. Veireno-saka viser at regninga for anbud og billigrenovasjon kommer til kommunens innbyggere i etterkant. Løsninga er at kommunen driver i egenregi, som i Trondheim.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit