Måned: august 2010

Kronikk: Økonomisk likhet og velferd

Med henvisning til Velferdskonferansens hovedtaler, Richard Wilkinson, skriver sosiolog Lars Jørgen Vik i Bergens tiende om hvordan landene med størst likhet mellom innbyggerne har færrest helsemessige og sosiale problemer, lav barnedødelighet, bedre skolekarakterer, høyere status for kvinnene, færre psykiske problemer, mindre fedme, mindre bruk av rusmidler og høyere gjennomsnittlig levealder.

Vil ha forbud mot utbytte

Utdanningsforbundet og Fagforbundet, som organiserer ansatte i barnehagesektoren, ønsker begge et forbud mot utbytte i barnehagesektoren på lik linje med regelverket i skolen. De går dermed lengre enn regjeringens forslag om å om en øvre grensen for utbytte. For velferdsstaten støtter selvfølgelig sine medlemmer i kravet.

  • Kategorier

  • Velg dato