Ny rapport: Ingen generell gevinst av konkurranseutsetting

Ny rapport: Ingen generell gevinst av konkurranseutsetting

Ved å gå gjennom tilgjengelig forskning på
feltet har AKF kommet fram til at det ikke er mulig å
påvise noen gevinster ved konkurranseutsetting av
hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger og drift av barnehager. Med
konkurranseutsetting menes både såkalt «fritt
brukervalg» og ekstern drift. I 2011 utgjorde utgifter
på disse feltene omtrent 30 prosent av danske kommuners
utgifter.

Rapporten kan lastes ned som
PDF her
.

En oppsummering av rapporten finner du også
på nettsiden til
Doffin
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.