Innlegg: Fortsetter å feilinformere og villede

Jeg registrerer at ledelsen i Læringsverkstedet fortsetter å feilinformere og villede offentligheten. Denne gangen i et tilsvar til meg i Fosna-Folket 18. september, ført i pennen av selskapets «kulturminister», Ragnar Sagdahl.

For å ta ett eksempel: Sagdahl skriver at salget til SBB handler om å sikre fleksibilitet og langsiktig finansiering av barnehagebyggene. Realiteten er at salget til SBB i 2020 har satt de aktuelle barnehagene i en vanskeligere økonomisk situasjon. Som mitt opprinnelige innlegg 5. september viser, er dessverre Læringsverkstedet Ervika barnehage et godt eksempel på dette. De SBB-eide barnehagene må nå betale skyhøy husleie i uoverskuelig fremtid i tillegg til at de må stå for reparasjon og vedlikehold, ref. triple-net-avtalene med 35 års bindingstid med fornyelsesopsjoner. At eierne av Læringsverkstedet satt igjen med 2,16 milliarder i ren gevinst etter salget mens barnehagene har fått økte kostnader, er et faktum.

At Læringsverkstedet opererer med titler som kulturminister sier litt om selskapets selvbilde. Læringsverkstedet er flinke til å skyve barn, foreldre og ansatte foran seg, noe innlegget til Sagdahl eksemplifiserer på en glimrende måte. Men Sagdahl kjemper ikke for interessene til familiene og de ansatte i Læringsverkstedet Ervika barnehage. Han forsvarer og representerer mektige eierinteresser med nåværende adresse i skatteparadiset Sveits.

Skrevet av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten.
Innlegget stod på trykk i Fosna-Folket 25.9.2023.

Debatten i Fosna-Folket:

Ari Thorsteinsson: Læringsverkstedet Ervika er her for å bli, 31.8.23.

Elin Skrede: Det er kritikkverdig at Læringsverkstedet lar sine ansatte gå ut til forsvar for dem på et slikt feilaktig grunnlag, 5.9.23

Ragnar Sagdahl: Takk til alle som står opp for barnehagen sin, 3.3.23

Elin Skrede: Fortsetter å feilinformere og villede, 25.9.23

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.