Regjeringens barnehageforslag tar små skritt i retning særbehandling. Det er bra, fordi likebehandling og stykkprissystem ikke evner å ta høyde for forskjellene som eksisterer. Solberg, derimot, argumenterer for fortsatt likebehandling.

Private barnehager er i dag alt fra ideelle og foreldreeide, til eid av utenlandske børsnoterte selskaper. Dagens innretning med likebehandling i et markeds- og stykkprissystem har tjent de store kommersielle kjedene, mens gårdsbarnehagene er blant taperne.

Jeg skrev at gårdsbarnehagene er billigere i drift enn de kommersielle kjedene som har solgt eiendom og inngått høye husleieavtaler. Jeg burde skrevet «sunnere». Et finansieringssystem som ikke premierer at eiere fortsatt kan tjene penger på eiendomssalg felleskapet må betale for gjennom høye husleier, men heller gårdsbarnehagenes sunnere drift, burde være i gårdsbarnehagenes interesse. Regjeringens forslag åpner døra på gløtt for dette.

Hva gjelder For velferdsstaten er vi en allianse av ulike fagforeninger og folkelige organisasjoner. Vi er tre ansatte i sekretariatet, og informasjon om vårt arbeid står på våre nettsider. Solberg påstår vi er lobbyister som er mot all privat velferd. Det stemmer ikke. Vi søker offentlig debatt om viktige veivalg for velferdsstaten og er kritiske til kommersialisering. Offentlig finansierte velferdstjenester, inkludert barnehage, bør ikke drives som butikk.

Mange enkeltstående barnehager vil opprettholde stykkpris og marked, samtidig som de klager over innstramminger som rammer alle, slik også Solberg gjør. Men det går ikke an å kreve særbehandling samtidig som man argumenterer for fortsatt likebehandling.

Kronikk av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
Innlegget stod på trykk i Nationen 26.1.2024

Debatten i Nationen:

Christian Solberg m.fl., Åpent brev til KS-styret: Vil dere ta livet av gårdsbarnehagene i Norge?, 15.12.23

Elin Skrede: Gårdsbarnehagene kan tjene på økt kommunalt handlingsrom, 15.1.24

Christian Solberg: Vi som driver barnehage, kan ikke tro – vi må vite, 18.1.24

Elin Skrede: Gårdsbarnehager må velge, 26.1.24

Christian Solberg, Først skulle jeg tro, nå må jeg velge, 30.1.24

Elin Skrede: Bedre barnehager, ikke billigere, 6.2.24