Det Solberg omtaler som kvalitetskrav, er i realiteten minstekrav til bemanning. Krav som i sin tid ble innført fordi man så at en del private barnehager hadde lavere bemanning enn kommunale barnehager.

Kommunen har ikke anledning til å legge føringer på hvordan de private barnehagene skal benytte midlene de får, ut over lovens minstekrav. Det betyr at dersom det satses i de kommunale barnehagene, skal samme sum tilfalle alle private barnehager – uavhengig av behov og uten at kommunen har noen garanti for at de private barnehagene satser tilsvarende. Dette er én av grunnene til at mange kommuner sikter mot billigst mulig, og ikke best mulig barnehagefinansiering.

Samtidig sliter sektoren med høyt sykefravær, høyt frafall, synkende rekruttering og ansatte som lenge har forsøkt å si fra om konsekvensene av for lav bemanning og for trange budsjetter. Og mange drivere av små, private barnehager opplever at finansieringen ikke er bærekraftig. Men så lenge vi har dagens system, vil lite endre seg.

Barnehager er offentlig finansiert gjennom skatt. Kassa vil aldri bli utømmelig, den må derfor fordeles rettferdig og fornuftig. Kommunene må kunne styre folks skattepenger til bedre barnehager, og ikke til skatteflyktige barnehagemilliardærer eller utenlandske eiendomsinvestorer. Regjeringas forslag åpner døra på gløtt for dette.

Til slutt – Solberg etterlyser svar fra meg på en «invitasjon» som var retta til flere i en tråd på Facebook. Jeg synes Solberg tar spilleren og ikke ballen i debattinnleggene sine. Det er et dårlig utgangspunkt for å prate sammen og for et besøk, så jeg takker høflig nei.

Kronikk av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
Innlegget stod på trykk i Nationen 6.2.2024

Debatten i Nationen:

Christian Solberg m.fl., Åpent brev til KS-styret: Vil dere ta livet av gårdsbarnehagene i Norge?, 15.12.23

Elin Skrede: Gårdsbarnehagene kan tjene på økt kommunalt handlingsrom, 15.1.24

Christian Solberg: Vi som driver barnehage, kan ikke tro – vi må vite, 18.1.24

Elin Skrede: Gårdsbarnehager må velge, 26.1.24

Christian Solberg, Først skulle jeg tro, nå må jeg velge, 30.1.24

Elin Skrede: Bedre barnehager, ikke billigere, 6.2.24