Dagens «likebehandling» og stykkprissystem for private barnehager tar ikke høyde for de ulike behovene i en sektor som i dag rommer alt fra kommunale, ideelle og foreldreeide barnehager, til barnehager eid av utenlandske børsnoterte selskaper. Regjeringens barnehageforslag tar små skritt bort ifra automatisk likebehandling, og åpner for å tilpasse tilbudet etter behov. Det er bra, fordi dagens finansieringssystem ikke kan ta høyde for de store forskjellene i sektoren.

Furulund og Dalsengs barnehager er etter deres utsagn i ferd med å gå under i dagens system (GD 22.01). Det stemmer med det nasjonale bildet. De store kommersielle kjedeeierne har tjent på systemet til nå, mens stadig flere små og enkeltstående barnehager må kaste inn håndkleet. Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor Furulund og Dalseng likevel forsvarer fortsatt lik behandling av svært ulike barnehager.

Kommunen er barnehagemyndighet og alle barnehager finansieres av fellesskapet gjennom skatt. Regjeringens forslag legger til rette for at kommunene skal få mulighet til å regulere plassene på en mer helhetlig måte, og å innføre egne lokale krav og satsinger. Det gir ikke mulighet til å legge ned private barnehageplasser etter forgodtbefinnende, men å foreta et jevnt nedtrekk i plasser når befolkningens behov for plasser går ned (antall barn som trenger plass er færre enn før). I dag er kommunens eneste mulighet å legge ned egne plasser, uavhengig av kommunens og befolkningens eventuelle behov for et variert og spredt barnehagetilbud.

Furulund og Dalseng mener derimot det vil være urettferdighet satt i system

å gi kommunen mulighet til å ta ned kapasiteten i private barnehager. Urettferdig for hvem? Hvem er barnehager til for, om ikke for barna og befolkningen?

Furulund og Dalseng er også bekymret for hva regjeringens løsning vil gjøre med samarbeidsklimaet mellom barnehagene, familiene og kommunen. Det må være lov å spørre om ikke konkurranselogikken i dagens system et vel så stort hinder mot et godt samarbeidsklima, som mer lokaldemokrati.

Skrevet av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
Innlegget stod på trykk i Gudbrandsdølen Dagningen 25.1.2024

Debatten i Gudbrandsdølen Dagningen:

Jennie Furulund, Regjeringen skaper usikkerhet, 4.1.24

Line Elisabeth Dalseng, Stopp forslagene fra regjeringen – det vil uten tvil bety nedleggelse av vår barnehage, 10.1.24

Elin Skrede: Barnehageforslaget er ikke en dødsdom – snarere tvert imot, 17.1.24

Furulund/Dalseng: Vår bekymring er reell, 22.1.24

Elin Skrede: Fremtiden til små og enkeltstående barnehager, 25.1.24

Furulund/Dalseng, Ny barnehagelov – fra vondt til verre, 1.2.24