Privatisering av velferden

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap,  er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentli-privat samarbeid (OPS), hvor private aktører står for utbygging av prosjekter og deretter leier eksempelvis skolen eller veistrekningen tilbake til det offentlige.

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for å konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

Innlegg: De skjulte kostnadene

Innlegg: De skjulte kostnadene«Hva koster det egentlig å sette ut tjenester i privat regi?, spør Helene Bank i dette innlegget og forklarer hvordan de som ønsker å privatisere og konkurranseutsette offentlige tjenester, ofte snakker om at konkurranse fører til innovasjon og mangfold, men at fokus på å spare penger vanligvis er avgjørende, Les Helene Banks innlegg her

Sparer vi milliarder på private?

Sparer vi milliarder på private?«Sparer 4 mrd på å bruke private», melder NTB. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke og konsulentene i Oslo Economics har konstruert et tall helt uten rot i virkeligheten. Men tall fungerer og får overskrifter. Les Helene Banks kommentar til innsparingsrapporten her

Profitørene skyver ideelle barnehager foran seg

Profitørene skyver ideelle barnehager foran segEt av triksene til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og de store kommersielle barnehagekjedene er at de skyver små og ideelle aktører foran seg i sin jakt på profitt. Sist med brev fra Nettverk for natur- og gårdsbarnehager til Senterpartiet etter landsmøtevedtak om profittfrie barnehager. Les mer

Regjeringens barnehagedekret for profitt

Regjeringens barnehagedekret for profittKunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) overstyrer både Stortinget og kommunal råderett når det gjelder spørsmål om kommunal egenregi og samarbeid med ikke-kommersielle aktører om framtidig barnehageutbygging. Les mer

Velferdssektoren er superlønnsom

Velferdssektoren er superlønnsom- Skal du som investor putte penger i noe som gir skyhøy lønnsomhet, bør du satse på velferdstjenester, viser fersk rapport. Les mer i Dagens perspektiv

Valget 2017: Slik skaper vi profittfrie barnehager

Valget 2017: Slik skaper vi profittfrie barnehager  Hvis barnehage-sektoren skal bli profittfri, må det nasjonale barnehagelovverket og finansieringsmodellen endres, men det er også mulig å gjøre lokale tiltak i kommunen. Se våre forslag til tiltak her

Oslo krever tilbakebetaling fra private barnehager

Oslo krever tilbakebetaling fra private barnehagerOslo kommune har startet tilsyn med økonomien i private barnehager. Av de seks barnehagene som er ferdig gjennomgått, krever kommunen at fire må betale tilbake tilskudd fordi pengene ikke har blitt brukt etter forutsetningen. Les mer

Arkiv

smartedit