Privatisering av velferden

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap,  er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentli-privat samarbeid (OPS), hvor private aktører står for utbygging av prosjekter og deretter leier eksempelvis skolen eller veistrekningen tilbake til det offentlige.

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for å konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

RenoNorden: En varslet søppelkonkurs

RenoNorden: En varslet søppelkonkursKvelden mandag 18. september sendte Oslo børs ut meldingen om at RenoNorden ville begjære seg konkurs. De hadde da kontrakt med om lag 140 norske kommuner om innsamling av husholdningsavfall. Noe som tilsvarte omtrent hver femte innbygger i Norge. Les mer

Vitalegruppen: Når samfunnets svakeste utsettes for profittmotiv

Vitalegruppen: Når samfunnets svakeste utsettes for profittmotivKommune ble fakturert for helsetjenester til død person i over tre år. Dette er siste sak knyttet til den skandalebefengte Vitalegruppen. Saken handler om Spydeberg kommune, der Vitalegruppen har utført omsorgstjenester for krevende innbyggere på oppdrag fra kommunen. Les mer

Norlandia-skandalen i Moss

Norlandia-skandalen i MossMidt i valgkampen 2017 eksploderte skandalen om Skoggata bo- og servicesenter i Moss, drevet av Norlandia Care AS. Historien om Skoggata er ikke et enkelttilfelle og risikoen for at det skjer igjen er stor så lenge velferdsprofitører tillates å drive våre velferdstjenester. Les mer

Velferdsprofitører tar ikke utbytte

Velferdsprofitører tar ikke utbytteTjener kommersielle selskaper penger på å drive skattefinansierte velferdstjenester, eller drives de av ren idealisme? Spørsmålet stilles av Asbjørn Wahl i denne kronikken som tar for seg velferdsprofitørenes forsøkt på manipulasjon av den offentlige debatten. Les kronikken her.

Ny rapport om veien til profittfri velferd

 Ny rapport om veien til profittfri velferdOslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø har alle tatt politiske grep for å begrense kommersielle drift og privat profitt for skattefinansierte velferdstjenester.DeFacto har kartlagt hva som er gjort i de ulike byene, og hvilke erfaringer sentrale aktører har gjort seg. Les mer

Rapport: Barnevern som profittarena

Rapport: Barnevern som profittarenaI denne rapporten viser De Facto at barnevern nå er noe av det mest lønnsomme man kan investere i, og at sektoren domineres av kommersielle konsern. Les mer

Veireno: Tid for oppryddning i Oslo

Veireno: Tid for oppryddning i OsloSøppelkaoset i Oslo var komplett da Oslo byråd 19.2.2017 meldte at kontrakten med Veireno AS var sagt opp, og at Veireno ville begjære seg konkurs. Les mer

Arkiv

smartedit