Privatisering av velferden

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap,  er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentli-privat samarbeid (OPS), hvor private aktører står for utbygging av prosjekter og deretter leier eksempelvis skolen eller veistrekningen tilbake til det offentlige.

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for å konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

Ingen norske barn går i barnehage i skatteparadis

Ingen norske barn går i barnehage i skatteparadisIngen norske barnehagebarn blir plassert på en øy i den engelske kanal. Det blir kun pengene som skal sikre dem en god start i livet, skriver Annika Sander i denne kronikken som handler om at Espira er i ferd med å ta over driften av trondheimsbaserte barnehager. Les debatten her

ESA krever markedstvang i offentlig sektor

ESA krever markedstvang i offentlig sektorESA har åpnet sak mot Norge etter at mange kommersielle aktører har klaget over at det offentlige leverer og selger tjenester i noe de mener er et marked. Hvis de får rett kan det få enorme konsekvenser for det offentlige velferds - og tjenestetilbudet i Norge. Les mer

Grenser for private i barnevernet

Grenser for private i barnevernetBarnevernet er en offentlig tjeneste som har mandat til å gripe inn i menneskers liv. Likevel har flere medieoppslag fortalt om private aktører som utfører offentlig myndighetsutøvelse på vegne av kommunene. I et brev til Bufdir kommer regjeringa med avklaringer om bruk av private aktører i barnevernet. Les mer

Westerdals: Når profittjag knuser studentenes drømmer

Westerdals: Når profittjag knuser studentenes drømmerSkandalene på Westerdals illustrerer godt hvordan eiernes ønske om å tjene penger setter studentenes fremtid på spill. Forsøk til utbytte til tross for forbud, studenter som har betalt for mye skolepenger og linjer som ikke har vært godkjente, er bare noe av det som har kommet fram lyset. Les mer

Kommunenens bruk av private aktører i barnevernet

Kommunenens bruk av private aktører i barnevernetI et brev til Bufdir, med kopi blant annet til kommunene og fylkesmennene, kommer Barne- og likestillingsdepartementet med viktige avklaringer vedrørende både utøving av offentlig myndighet og bruk av private aktører i det kommunale barnevernet. Les hele brevet her

RenoNorden: En varslet søppelkonkurs

RenoNorden: En varslet søppelkonkursKvelden mandag 18. september sendte Oslo børs ut meldingen om at RenoNorden ville begjære seg konkurs. De hadde da kontrakt med om lag 140 norske kommuner om innsamling av husholdningsavfall. Noe som tilsvarte omtrent hver femte innbygger i Norge. Les mer

Vitalegruppen: Når samfunnets svakeste utsettes for profittmotiv

Vitalegruppen: Når samfunnets svakeste utsettes for profittmotivKommune ble fakturert for helsetjenester til død person i over tre år. Dette er siste sak knyttet til den skandalebefengte Vitalegruppen. Saken handler om Spydeberg kommune, der Vitalegruppen har utført omsorgstjenester for krevende innbyggere på oppdrag fra kommunen. Les mer

Arkiv

smartedit