Privatisering av velferden

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap,  er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentli-privat samarbeid (OPS), hvor private aktører står for utbygging av prosjekter og deretter leier eksempelvis skolen eller veistrekningen tilbake til det offentlige.

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for å konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

Demokratisk velferd

Demokratisk velferdAt private aktører ikke er underlagt samme lover som det kommunale er et demokratisk problem. Kommersielle aksjeselskap i velferden har rett til forretningshemmeligheter, noe som bidrar til å hindre offentligheten i å få innsyn i virksomheten. Les mer

Ny bok om kommersielle privatskoler

Ny bok om kommersielle privatskolerTorsdag 13. juni ble boken Privatskoleparadokset utgitt på Forlaget Manifest. Forfatterne bak boken, Annika Sander og Eirik Riis Mossefinn, gikk selv på den statsstøttede privatskolen Westerdals da eierne forsøkte å ta ut over 100 millioner kroner tross at skolen var underlagt et profittforbud. Les om boken her

PBL, barnehageprofittørenes våpendrager

PBL, barnehageprofittørenes våpendragerDe enkeltstående barnehagene som nå tørr å si ifra om makten til de store kommersielle barnehagekjedene står på felleskapets side, mens PBL er barnehageprofittens store forsvarer. Les mer

Ny rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

Ny rapport: Hva bør vi lære av Sverige?Rapporten «Hva bør vi lære av Sverige? Svenske erfaringer med kommersiell velferd og markedsretting» tar for seg erfaringene fra Sverige med markedsløsninger i velferden, med særlig vekt på eldreomsorg. Les rapporten her

Regjeringen vil endre barnehageloven

Regjeringen vil endre barnehagelovenRegjeringen har sendt forslag til endringer i barnehageloven på høring med frist 26.07.19. Her dokumenteres det at de store kommersielle barnehagekjedene vokser og at barnehagesektoren er lukrativ for kommersielle eieres profitt, men lite gjøres for å rydde opp i lovverket. Les mer

Ny pamflett! Velferd uten profitt

Ny pamflett! Velferd uten profittFor velferdsstaten har sammen med Manifest Tankesmie og kampanjen «Velferd uten profitt» skrevet pamfletten Velferd uten profitt: Fakta og argumenter mot velferdsprofitørene.  Bestill pamfletten her

Velferdsprofitt og innsparingsmyter

Velferdsprofitt og innsparingsmyterI årevis har tilhengerne av kommersiell velferd skapt tall de hevder beviser at det offentlige sparer penger på privatisering og konkurranseutsetting. Problemet er at påstandene om innsparing svært sjelden stemmer. Vi har sett at tallene likevel over tid blir til seiglivede innsparingsmyter. Her er fire mytetall.

Arkiv

smartedit