Privatisering av velferden

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap,  er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentli-privat samarbeid (OPS), hvor private aktører står for utbygging av prosjekter og deretter leier eksempelvis skolen eller veistrekningen tilbake til det offentlige.

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for å konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

Pasientreiser på anbud fører til kaos for pasientene

Pasientreiser på anbud fører til kaos for pasienteneI det siste har det blitt synlig at det var nytt anbud som gjaldt for pasientreiser der lavere pris må ha vært helt avgjørende for leverandørvalg. Syke pasienter venter i timevis på transport, mens sjåfører velger å ta ordinære drosjeturer der de tjener bedre. Les mer

Svensk valgkamp med debatt om «vinster i välfärden»

Svensk valgkamp med debatt om «vinster i välfärden»Den svenske regjeringen, med støtte fra Vänsterpartiet, la nylig fram et nytt lovforslag for å begrense profitt fra skattefinansierte velferdstjenester. Selv om det sannsynligvis blir stemt ned vil spørsmålet om "vinster i välfärden" bli et hett tema i valgkampen. Les mer

Arbeiderpartiet ut mot kommersielt barnevern

Arbeiderpartiet ut mot kommersielt barnevernDet nye barnevernsforslaget fra Arbeiderpartiet skjerper politikken mot kommersialisering. I forslaget står det at barnevernsinstitusjoner skal drives av det offentlige og ideelle aktører og at kommersielle aktører skal fases ut. Les mer

Forskning: Konkurranseutsetting - ikke det store universalmiddelet?

Forskning: Konkurranseutsetting - ikke det store universalmiddelet?Danske forskere som har gransket en rekke internasjonale studier om konkurranseutsetting mener at de eventuelle mulighetene for besparing begrenset. I tillegg gjør mangeln på dokumentasjon det vanskelig å måle de virkelige konsekvensene av systemet. Les mer

Profitt i velferden på SKUP-konferansen 2018

Profitt i velferden på SKUP-konferansen 2018Flere av bidragene som konkurrerer om SKUP-prisen 2017 handler om profitt i velferden. At landets nyhetsredaksjoner er med på å avdekke og grave i disse sakene er utrolig viktig for framtiden til våre felles velferdstjenester. Det viser leserne hvilke konsekvenser dagens system fører til. Les mer

Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midler

Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midlerFylkesmannen i Oslo og Akershus har etter flere kritiske medieoppslag gjennomført et grundig tilsyn med den private Torshovhagen barnehage, og konkluderer med et tilbakebetalingskrav på 5,4 millioner for de to siste årene. Les mer

Velkommen til seminar om velferd uten profitt

Velkommen til seminar om velferd uten profittDen 7.mars holder alliansen For velferdsstaten og kampanjen Velferd uten profitt en samling for å evaluere og se framover. Hos oss kan dere møte barnehageforeldre, ideelle aktører, fagforeningsrepresentanter og andre som på ulike måter har erfaring med, eller kunnskap om, kommersialisering og markedsretting av de skattefinansierte velferdstjenestene og debatten om dette. Les programmet her

Arkiv

smartedit