Privatisering av velferden

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap,  er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentli-privat samarbeid (OPS), hvor private aktører står for utbygging av prosjekter og deretter leier eksempelvis skolen eller veistrekningen tilbake til det offentlige.

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for å konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

Oslo med nye tiltak mot sosial dumping i helse

Oslo med nye tiltak mot sosial dumping i helseEt av målene med en "Oslo- modell" for helse er faste ansettelser, blant annet for å hindre utrygge forhold gjennom bruk av enkelt- personsforetak og konsulenter. Les mer

Velferdsprofitør inn i maktkampen mot Oslo-byråd

Velferdsprofitør inn i maktkampen mot Oslo-byråd Konsernsjefen i Unicare, benyttet maktkampen i Oslo- skolen til å dele sin oppfatning om skolebyråden fra den tiden hun var eldrebyråd og Unicare tapte sykehjemskontrakter. Les mer

Massesøksmål mot Aleris - tilhengerne frykter debatten

Massesøksmål mot Aleris - tilhengerne frykter debattenFagforbundet bistår nå konsulenter som retter massesøksmål mot Aleris-konsernet for deres praksis med å benytte selvstendig næringsdrivende fremfor ordinære ansettelser. I tillegg til søksmålet har Fagforbundet anmeldt Aleris til Økokrim, og sendt varsler om selskapets drift til Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen. Les mer

Slik kan du straffefritt snylte på NAV

Slik kan du straffefritt snylte på NAVHvis en person blir tatt for å ha mottatt for mye i trygd, sanksjoneres det hardt med tilbakebetalingskrav, bøter og eventuelt fengsel. Hvorfor slipper da selskaper og eierne av disse enhver straff når de har tjent millioner av NAV-kroner på å bryte loven? Les mer

Aleris-saken er systemfeil, ikke en enkeltsak

Aleris-saken er systemfeil, ikke en enkeltsak- Direktør i NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn påstår at Aleris-saken som nå er under opprulling, er en enkeltsak. Har de virkelig så dårlig hukommelse i NHO? Les Linn Hernings kommentar om Aleris-saken

Kommentar: Dødelig helsepolitikk

Kommentar: Dødelig helsepolitikkElias, Liam og Emma får nå den livreddende medisinen Spinraza mot den sjeldne muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Randi, Siri og Mari er over 18 år og får ikke. Konsekvensen er dødelig. Les mer

Kronikk: Privatiseringens drivkrefter

Kronikk: Privatiseringens drivkrefterMens markedskreftene styrkes, svekkes demokratiet, skriver Asbjørn Wahl i denne kronikken som tar for seg drivkreftene for privatisering og kommersialisering. Les mer

Arkiv

smartedit