Nyhetsbrev 6/2016

av | jun 29, 2016 | Nyhetsbrev

For velferdsstaten fortsetter i dette nyhetsbrevet presentasjonen av temaer og innledere som er sentrale på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om EUs finanstilsyn, manipulering av ventelister i helseforetakene, kapitalflukt, en kommentar om politiske kommuner og saker om et politi i krise

(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

 

INNHOLD:

 1. Skandinavisk Velferdskonferanse 2016 (SVK2016) – program og påmelding
 2. SVK2016: Demokrati og velferd under press
 3. SVK2016: Et opprør mot ”nødvendighetens politikk”
 4. SVK2016: Fra medbestemmelse til medgjørlighet?
 5. SVK2016: Kamp mot bemanningsbyråer og velferdsprofitører
 6. Slutt på norsk suverenitet over finanspolitikken
 7. Manipulering med ventelister øker kritikken av foretaksmodellen
 8. Vil regjeringens land-for-land-rapportering stoppe kapitalflukt?
 9. Kommentar: Politiske kommuner
 10. Kronikk: Politi i krise

 

 

 1. SKANDINAVISK VELFERDSKONFERANSE 2016 (SVK2016) – PROGRAM OG PÅMELDING

For velferdsstaten fortsetter i dette nyhetsbrevet presentasjonen av temaer og innledere som er sentrale på Skandinavisk velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. På våre konferansesider får du en bredere presentasjon av konferansen, samt oversikt over et foreløpig program og hvordan kun kan melde deg på. Konferansesidene vil bli oppdatert med nye saker, flere innledere og utfyllende informasjon fram mot konferansen.

 

 1. SVK2016: DEMOKRATI OG VELFERD UNDER PRESS

Vi står overfor kraftige angrep både på velferdsstaten og på våre demokratiske institusjoner. Eller, for å si det på en annen måte, å ødelegge velferdsstaten ser ut til å være en viktig del av strategien for å undergrave og velte demokratiet. Dette er ikke lenger bare et spørsmål om penger, eller om å sikre adgangen til nye markeder for å drive ærlige forretninger. Nå er det selve maktforholdene som står på dagsordenen, og vårt samfunnssystem står sannsynligvis overfor et farlig bristepunkt.

Det er vanlige folk, med sine organisasjoner, fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner som i denne situasjonen sitter med muligheten til å forsvare og utdype demokratiet. Bare slik kan vi reetablere et samfunn bygd på rettferdighet, der alle bidrar til fellesskapets beste, og der vi deler de fordelene og den velstanden som følger av et slikt samarbeid. Alternativet er å bli dømt til å bli dominert av et ukontrollerbart og glupsk rikmannsvelde.

Dette skriver generalsekretæren i Public Services International, Rosa Pavanelli, i denne artikkelen til vårt nyhetsbrev. Pavanelli kommer fra den radikale italienske fagorganisasjonen CGIL, og hun er en av hovedinnlederne ved åpningen av Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo i november. Under hennes artikkel finner dere en kort omtale av Rosa Pavanelli.

 

 1. SVK2016: ET OPPRØR MOT «NØDVENDIGHETENS POLITIKK»

I Danmark har de nettopp dannet Velfærdsalliancen, som en bevegelse nedenfra for å mobilisere mot «den nødvendige poltikk», som de kaller det. Det dreier seg om en kamp mot nedskjæringer, oppsigelser og et stadig mer presset arbeidsliv. Den ferske alliansen satset ambisiøst på å gjennomføre demonstrasjoner mot nedskjæringspolitikken i alle landets 92 kommuner den 12. mai i år – og klarte det i 74 av dem. Nå har de tillyst nye demonstrasjoner og budsjettkamper over hele landet den 15. september. I denne artikkelen beskriver formannen i Landsforeningen for sosialpedagoger, Jan Hoby, grunnlaget og perspektivet for denne alliansen. Hoby er selv en av drivkreftene i kampanjen – og i november kommer han til Skandinavisk Velferdskonferanse 2016 for å fortelle oss mer.

 

 1. SVK2016: FRA MEDBESTEMMELSE TIL MEDGJØRLIGHET?

Gjennom sju år har den danske sosiologen Rasmus Willig studert og analysert lederes respons på kritikk fra ansatte. Konklusjonen er at kritikk i all hovedsak blir sett på som illojalt og en trussel mot virksomheten. Willig kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse 2016 for å diskutere demokrati og New Public Management – samt hvordan kritikk har blitt et problem i konkurransesamfunnet. Les presentasjon av Rasmus Willig og hans nye bok Afvæbnet kritik her

 

5. SVK2016: KAMP MOT BEMANNINGSBYRÅER OG VELFERDSPROFITØRER

Sosial dumping kryper inn i velferdstjenestene når bemanningsbyråer tar over offentlige tjenester og formidler vikarer. Leder av Fagforbundet Bergen, Sara Bell, har tatt opp kampen. Hun kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å bidra på seminaret Velferdsprofitørene – strategier, retorikk og makt i velferdsordningene. Hun vil også bidra med sine erfaringer under avslutningen av konferansen. Les presentasjon av Sara Bell her.

 

 1. SLUTT PÅ NORSK SUVERENITET OVER FINANSPOLITIKKEN

Tror Stortingets flertall og regjeringen at finanskrisen er løst og at kriser aldri vil komme igjen? Det kan man tro etter at et hastevedtak i Stortinget den 6. juni bestemte at EU skal styre norsk finanspolitikk og overvåke vårt statsbudsjett. Panikkreaksjoner i finansmarkedene etter Brexit forteller om et uregulert system som fullstendig kan lamme politisk handling. Erfaringer fra bankkrisa på 1990-tallet, den pågående krisa etter finanskollapsen i 2007-2009, og avsløringene om Panamapapirene viser med all tydelighet at behovet for politisk styring av finansmarkedene er større enn på lenge. Les For velferdsstatens oppsummering her.

 

 1. MANIPULERING AV VENTELISTER ØKER KRITIKKEN AV FORETAKSMODELLEN

Det pågår en stadig mer intens debatt om styringen av helsevesenet. Den siste tida har det blitt avslørt at sykehusene manipulerer med ventelister. Praksisen kobles til selve foretaksmodellen. Å redusere antallet personer som står på ventelister til sykehusbehandling, har vært ett av flere mål som ledelsen i helseforetakene har styrt etter de siste årene. Men når statistikken viser nedgang i ventetid ved norske sykehus, så betyr ikke det nødvendigvis mindre venting eller bedre behandling for pasientene. Det gir imidlertid økonomiske resultater for helseforetaket. Les hele saken her.

 

 1. VIL REGJERINGENS LAND-FOR-LAND-RAPPORTERING STOPPE KAPITALFLUKT?

Kapitalflukt, at selskaper flytter penger over landegrensene eller til skatteparadis for å slippe skatt, er et av de største problemene i dagens globale økonomi. Land-for-land-rapportering anses for å være et viktig tiltak mot slik kapitalflukt og multinasjonale selskapers skatteplanlegging. Tanken er at en slik rapportering vil synliggjøre selskapsstrukturer og den økonomiske aktiviteten i hvert enkelt land der multinasjonale selskaper opererer. Slik vil det bli enklere for skattemyndighetene å kreve inn skatt på den aktiviteten som har foregått i landet, og vanskeligere for selskapene å flytte overskudd til skatteparadiser. OECD har foreslått en standard for land-for-land-rapportering (LLR), og regjeringen har hatt en norsk versjon av denne på høring. Men vil deres forslag sette en effektiv stopper for kapitalflukt? Les For velferdsstatens analyse av debatten om land-for-land-rapportering her.

 

 1. KOMMENTAR: POLITISKE KOMMUNER.

 I årtier har statlig politikk bidratt til å avpolitisere kommunepolitikere og redusere dem til utførere av statlige vedtak om velferd og administrasjon av nedskjæringer, og til å begrense kommunepolitisk handlingsrom. Dette kan snu, skriver Helene Bank i Klassekampen-kommentaren Politiske kommuner. Kommentaren, som blant annet handler om TISA-frie kommuner, avfødte et svar fra statssekretær i Utenriksdepartementet, Tone Skogen, der hun blant annet går til angrep på KS sine bekymringer for kommunal autonomi under TISA. Her kan du lese debatten og Bank sitt svar til Skogen

 

 1. KRONIKK: POLITI I KRISE

«Med politireformen svekkes en av demokratiets viktigste institusjoner og tjenester. Reformen sentrifugerer seg nå inn i sin indre kaotiske produksjon, hvor lederelitens euforiske endringsvilje utsletter og ekskluderer all erfaring som ikke passer i den store planen. Det er år null. En ny tidsalder. Noen ringer til meg og vil snakke. De er bekymret for etikken. Andre sitter i elfenbenstårn med millionlønninger og ler litt anstrengt på steder de håper er riktig for karrieren.» Dette skriver Stig O. Johannessen, professor i organisasjon og ledelse ved FSV-Nord Universitet og HiOA i Dagbladet. Se også intervju med Politiforums redaktør Ole Martin Mortvedt i samme avis om et politi styrt av meningskontroll, og Linn Hernings kommentar om Elfenbenstårnet i det offentlige.

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.