Nyhetsbrev: 6/2022

av | nov 24, 2022 | Nyhetsbrev

Innlegg: Eierne stikker av med pengene

De ansatte vant igjennom med viktige krav og streiken i private barnehager er avblåst. Men PBL har hevdet private barnehager ikke har råd til å innfri de ansattes krav om en bedre pensjon. Samtidig ser vi at det er mye midler i omløp i deler av sektoren. Linn Herning og Elin Skrede skriver i Dagsavisen.

 

Les mer

 

___________________________________________________________________________________

 

Kommentar: Barnehage på 1-2-3

Streiken er over, men den politiske kampen fortsetter. Det er minst tre ting du må vite for å forstå hva barnehagestreiken egentlig handlet om: Det er stor forskjell på private barnehager, finansieringssystemet tar ikke høyde for forskjellene, og PBL vil ikke endre innretningen på finansieringssystemet.

 

Les mer

 

___________________________________________________________________________________

 

Debatt: Markedssvikten i barnevernet

Cathrine S. Amundsen er i debatt med anskaffelsesdirektøren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Amundsen mener regjeringens arbeid med å stoppe kommersialiseringen i barnevernet motarbeides ikke bare av de kommersielle aktørene, men av byråkratiet.

 

Les innlegget og få med deg hele debatten her

 

___________________________________________________________________________________

 

Rapport: Velferdsalliansen markerte fattigdomsdagen

17. oktober er internasjonal dag for fattigdom. For velferdsstatens Helene Bank ledet høringen da Velferdsalliansen la fram rapporten om utviklingen av fattigdom i Norge. Rapporten fremmer konkrete tiltak, både økonomiske og boligpolitiske. Ikke minst inneholder rapporten forslag til hvordan NAV kunne fungert for de som trenger det aller mest.

 

Les mer

 

___________________________________________________________________________________

 

Essay: Markedsstyringens konsekvenser

Margareth Thatcher er kjent for slagordene «Every man is an island» og «There is no such thing as a society». Velferdsstatene ble bygd på et diametralt motsatt samfunns- og menneskesyn, der skillet mellom marked og offentlig sektor var et helt sentralt premiss. Cathrine S. Amundsen skriver om konsekvensene av å forlate dette premisset i Nordic Journal of Wellbeing and Sustainable Welfare Development.

 

Les mer

 

___________________________________________________________________________________

 

Innlegg: For velferdsstaten

Civitas Jan Erik Grindheim påstår at regjeringen, stortingsflertallet og For velferdsstaten driver med polariserende retorikk. Men som Cathrine S. Amundsen påpeker i et svarinnlegg, halter argumentasjonen til Grindheim så kraftig at han må karikere sine motstandere for å få fortellingen til å gå opp.

 

Les mer

 

___________________________________________________________________________________

 

Rapport: Skytjenester i offentlig sektor

Digitale tjenester og lagring av data er en av de minst regulerte sektorene i Norge og globalt. FAFO-rapporten «Skytjenester for offentlig sektor» er laget på oppdrag fra Fagforbundet og NTL. Rapporten undersøker blant annet andre lands erfaringer og strategier for digital sikkerhet. Sentralt er hvordan vi kan sikre suverenitet gjennom offentlig eierskap til en nasjonal skytjeneste.

 

Les mer

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.