Trygdesystemet

I perioder av livet står vi gjerne utenfor arbeidslivet – det kan skyldes sykdom, foreldrepermisjon eller mangel på arbeidsplasser. Trygdeytelser skal sørge for oss i disse periodene hvor arbeidsinntektene forsvinner. Fra 2006 var det NAV som fikk ansvar for det norske trygdesystemet. Den nye organiseringen trygdesystemet har vist seg å ha alvorlige konsekvenser for brukerne av NAV-systemet, som Solberg-regjeringens kutt i AAP-ordningen, eller den graverende NAV-skandalen som ble oppdaget høsten 2019. For å skape et solidarisk trygdesystem må det bygges på tillit til både NAV-ansatte og de trengende, med menneskelig kontakt og mulighet for tilpasning til den enkeltes behov.

Artikler om Trygdesystemet
Myter om sykefraværet

Myter om sykefraværet

Kronikk av overlege ved arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital, Håkon Lasse Leira, der han tar for seg tre myter om sykefraværet og IA-avtalens paradoksale dobbelmålsetning med økt inkludering og redusert sykefravær.

les mer
Sykelønn ABC

Sykelønn ABC

«Sykelønn ABC – fakta og argumenter om arbeidsliv og helse» er siste utgivelse fra Manifest forlag. Bok anbefales på det varmeste for alle som vi ha en god, effektiv og slagkraftig innføring i debatten om sykefravær og sykelønn.

les mer
Myter og fakta om sykefravær

Myter og fakta om sykefravær

I debatten om sykefravær anvendes ulike begrunnelser for at norsk sykefravær er «for høyt». I rapporten «Myter og fakta om sykefravær» fra Manifest senter for samfunnsanalyse (Manifest Analyse) undersøkes holdbarheten i tre av de mest sentrale argumentene. Rapporten kan lastes ned

les mer

– Sykefraværet er stabilt

I debatten om endringer av sykelønnsordningen fremmes ofte en påstand om at sykefraværet øker kraftig, og at denne trenden kan reverseres gjennom å innskrenke retten til lønn under sykdom. Dette grunnleggende premisset for debatten blir nå tilbakevist fra flere kanter.

les mer

Bla i arkiv